Så här hittar ni till Rinnova:

Från Norge/Strömstad:
E6 Söderut mot Göteborg, kör förbi Dingle, tag av mot Kungshamn/Smögen.
Följ skyltarna till Kungshamn, norra infarten
Vi finns norr om Väjern, mitt emot infarten till Solviks camping.

Från Danmark/Göteborg:
E6 Norrut mot Oslo, kör förbi Munkedal/Håby, tag av mot Kungshamn/Smögen.
Följ skyltarna till Kungshamn, norra infarten.
Vi finns norr om Väjern, mitt emot infarten till Solviks camping..

Från Stockholm:
E4 mot Göteborg, E6 Norrut mot Oslo, kör förbi Munkedal/Håby, tag av mot Kungshamn/Smögen.
Följ skyltarna till Kungshamn, norra infarten.
Vi finns norr om Väjern, mitt emot infarten till Solviks camping.

 
Ring gärna om ni har några frågor !


Hem   |  Om Rinnova   |  Produkter Generation 1   |  Produkter Generation 2   |  Kontakta oss   |  Referenser  |  Länkar

System Rinnova
, Hamngatan 35, 456 91 KUNGSHAMN

Tel.  +46 (0) 523 / 306 69   -   Mob.  070 / 570 07 03   -   Fax.  +46 (0) 523 / 306 68

rustan@rinnova.se