Teknisk beskrivning - ritningar, se nedan.


Minnet (smart card)
1 - 8 sequencer
Vad är en sequence
1 Välj kanal (färg) eller skapa en scene.
2 Fade time tid att tona in denna scene.
3 Tid för visning, innan den fortsätter till nästa steg.
4 Stopp eller upprepa från 1.
Upprepa 1 – 3 om flera kanaler (färger) eller scener ska användas i en sequence.


Val av sequence
Anslutning till plint 9 – 10. (UDI)
Vid val mellan två sequencer använd en brytare som öppnar eller sluter ingången.
Vid val mellan 4 sequenser använd en 5-knappars DALI-panel E17 045 10.
Vid val mellan 8 sequenser använd en 8-knappars DALI-panel E17 045 20.
IR-styrning använd E17 045 50. OBS! det går endast att välja mellan de olika
sequencerna.
Ska mer än en DALI-panel användas måste en extern strömförsörjning anslutas
E17 045 80.


Utgångar
Det finns 16 adresser att fördela på analog 0 – 10V samt on/off reläutgångar.
Sequencern har 4 st analoga 0-10V (plint 1 – 8), 4 st reläutgångar (plint 14 – 18) eller
16 ch DMX 512 utgångar (3-pol plint på ovansidan).
Det går att sammankoppla 4 st enheter till 16 ch. Dessa kanaler kan fördelas på
analog 0 – 10V och/eller relä on/off.
Enhet 2 – 4 förses med ett separat SIM-kort, adresserad för respektive kanalintervall.


Om man ska ansluta analoga Dim-don för lysrörsarmaturer.
Anslut 24VDC relä eller kontaktor till respektive reläutgång för strömmatningen till
belysningsarmaturerna. OBS! 230V får EJ anslutas till sequencern.
Anslut + och – till donen (får ej polvändas). Man kan ansluta max. 10 st HF-don
per kanal, vid fler än 10 st HF-don ska en strömbegränsare användas.
När ljusvärdet sätts till 0% bryter automatiskt reläet.


Om man ska ansluta 230V dimmer för glödljus.
Anslut + och – till respektive dimmerenhet.
Övrigt se datablad från aktuell tillverkare.


Programmerbart styrsystem med fyra separata reglerbara kanaler.
En kanal kan vara en färg eller ett separat ljusområde.
Dessa kanaler kan ljusregleras separat eller mixas tillsammans.
Minnet till dimmern finns lagrat på ett SIM-kort. SIM-kortet programmeras
med hjälp av en PC. Det går inte att förändra programmet utan detta programmeringsverktyg.
Vad är fördelarna med detta. Ingen obehörig kan förändra ljuset. En skylt eller vägg med ett designat ljusspel kan programmeras enligt önskemål och skickas ut till samtliga
användare (butikskedja) och alla får exakt lika ljusspel. Det enda brukaren behöver
känna till är, hur man byter SIM-kortet i sequencern.


Att tänka på:
Sequenser Mach II som ansluts till ett eluttag 230V med automatsäkring Typ C 10A.
Antalet armaturer som kan anslutas totalt varierar efter effekten på lysröret och fabrikat på
armatur. Maximal belastning på en kanal är dock alltid 10 st armaturer.
Se separat datablad som följer med Sequencer Mach II eller fråga teknisk support på Rinnova AB tel. 0523 30669.
  Videos (MPEG)

Video1:  7sek, 2.5 mb.

Video2:  9sek, 3.5 mb.

Video3: 15sek, 5.5 mb.

Light Sequencer C4 R4


 

 


Tillbehör:


Artikelnummer 901030

Anslutnings kabel för rinnova 5-pol armatur.
Kabeln är för att ansluta en Rinnova armatur till väggutag och till Lightsequencer analog utgång.


Artikelnummer 901031

Smartcardprogrammerare för Lightsequencer.


Artikelnummer 901032

Monterings sats för Lightsequencer.
Innehållande 1 st 150mm dinskena,
2 st ändstop och 2 st 25mm träskruv.

Ladda ner Lightsequencer Tools (1.39 mb PC)

 

 

 

 

 


Hem   |  Om Rinnova   |  Produkter Generation 1   |  Produkter Generation 2   |  Kontakta oss   |  Referenser  |  Länkar

System Rinnova
LÅNGEVIK 60,  456 91 KUNGSHAMN

Tel.  +46 (0) 523 / 306 69   -   Mob.  070 / 347 35 53   -   Fax.  +46 (0) 523 / 306 68

info@rinnova.se